Racjonalna gospodarka odpadami

SCROLL Zobacz na czym polega nasza praca

Zakres działania

> 60ha
Rekultywacje terenów zdegradowanych
>2mln Mg zagospodarowanych odpadów
Gospodarka odpadami
> 20 własnych jednostek
Zaplecze sprzętowe
> 3 mln Mg
Produkcja kruszyw z recyklingu odpadów
470
Pośrednictwo w gospodarce odpadami
> 10.000 szt.
Wynajem kontenerow na odpady
100 kpl.
Dokumentacje środowiskowe
01

Działamy na rynku gospodarki odpadami od 2001 roku.

02

Projektujemy rozwiązania na rzecz ochrony środowiska.

03

Opracowujemy dokumentacje dla decyzji środowiskowych,operatów wodno-prawnych, pozwoleń na gospodarowanie odpadami itp.

04

Likwidujemy zwałowiska odpadów przemysłowych z górnictwa i hutnictwa.

05

Realizujemy rekultywacje terenów zdegradowanych w tym składowisk i zwałowisk odpadów.