O firmie

01

Działamy na rynku gospodarki odpadami od 2001 roku.

02

Projektujemy rozwiązania na rzecz ochrony środowiska.

03

Opracowujemy dokumentacje dla decyzji środowiskowych, operatów wodno-prawnych, pozwoleń na gospodarowanie odpadami itp.

04

Likwidujemy zwałowiska odpadów przemysłowych z górnictwa i hutnictwa.

05

Realizujemy rekultywacje terenów zdegradowanych w tym składowisk i zwałowisk odpadów.

06

Handlujemy kruszywami, w tym z własnej produkcji z rozbiórki hałd przemysłowych.

07

Posiadamy własny park maszynowy.

08

Świadczymy usługi transportowe: transport masowy i specjalistyczny.

09

Wynajmujemy kontenery na odpady.

10

Pośredniczymy w zagospodarowaniu odpadów.

11

Służymy fachowym doradztwem w gospodarowaniu odpadami.

12

Świadczymy kompleksowe usługi w gospodarce odpadami obejmujące organizację, załadunek, transport i zagospodarowanie.

13

Dysponujemy kadrą specjalistów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami.