Oferujemy kompleksowe usługi mające na celu wspieranie naszych klientów w spełnianiu wymagań środowiskowych wynikających z przepisów Ustawy prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach oraz aktów wykonawczych. Naszym priorytetem jest dostarczanie rozwiązań, które pomagają naszym klientom zarówno na etapie inwestycji, jak i w bieżącej działalności, by działać zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i troski o naszą planetę.

 

Zrozumienie i przestrzeganie obowiązujących przepisów ochrony środowiska jest nie tylko kluczowe dla naszych klientów, ale także dla całego społeczeństwa i przyszłych pokoleń. Właśnie dlatego jako firma specjalizująca się w tej dziedzinie, dążymy do stworzenia synergii między innowacyjnym podejściem, a w pełni zgodnym działaniem z wymaganiami prawnymi.

 

Nasza wiedza i doświadczenie w zakresie tworzenia dokumentacji środowiskowych pozwalają nam świadczyć usługi, które są dostosowane do unikalnych potrzeb i wyzwań, przed którymi stoją nasi klienci. Od początkowego etapu planowania inwestycji, poprzez wdrażanie działań w praktyce, aż po monitorowanie i raportowanie, jesteśmy partnerem, który towarzyszy naszym klientom na każdym kroku tej ważnej podróży.

Nasze usługi obejmują:

  1. Przygotowywanie kart informacyjnych przedsięwzięć: Tworzymy klarowne i wyczerpujące dokumenty do wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  2. Sporządzanie raportów oddziaływania na środowisko: Pomagamy w analizie i ocenie wpływu planowanych przedsięwzięć na środowisko, identyfikując zagrożenia oraz proponując odpowiednie środki zaradcze.
  3. Opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów: Zapewniamy profesjonalne wsparcie w procedurach uzyskiwania odpowiednich zezwoleń na wytwarzanie odpadów, spełniając wymogi prawne.
  4. Opracowywanie wniosków o wydanie zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów: Pomagamy w uzyskaniu wymaganych zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów, zachowując zgodność z przepisami i standardami.
  5. Opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza: Wspieramy w procedurze uzyskania pozwolenia na wprowadzanie substancji do powietrza, dbając o ochronę atmosfery i jakość powietrza.
  6. Przygotowywanie wniosków o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami oraz wniosków aktualizacyjnych – bazy BDO: Pomagamy firmom w zakresie prowadzenia działalności związanej z opakowaniami, odpadami oraz wpisem do odpowiednich baz danych.
  7. Składanie raportów w KOBIZE, sporządzanie sprawozdań dotyczących odpadów lub korzystania ze środowiska: Zapewniamy rzetelne i zgodne z obowiązującymi wymogami raporty i sprawozdania dotyczące zarządzania odpadami i korzystania ze środowiska.

 

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w kwestiach związanych z analizą oddziaływania na środowisko, pozyskiwaniem niezbędnych zezwoleń oraz wdrażaniem odpowiednich praktyk, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju. Nasze usługi są oparte na najnowszych standardach i najlepszych praktykach, aby zapewnić skuteczne spełnienie wymogów prawnych.

 

Dążymy do tego, aby współpraca z naszą firmą była nie tylko efektywna i rzetelna, ale także inspirująca i motywująca do podejmowania coraz bardziej proekologicznych działań. Nasz zespół ekspertów z pasją angażuje się w każdy projekt, a zaufanie i satysfakcja naszych klientów są dla nas największym osiągnięciem.

 

Zapraszamy do współpracy z nami, by razem dbać o nasze środowisko i kreować przyszłość zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.